<<< Powrót

                                OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-02-2018r. o godz. 11:30  w : 16-061 Juchnowiec Kościelny, Szerenosy 7
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja udziału 51/100 części ruchomości należącej do dłużnika i składających się z:
 
Lp.
Nazwa ruchomości                                                          Ilość           Wartość szacunkowa               Cena wywołania

                                                                                                        udziału 51/100                     udziału 51/100
1
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY CHEVROLET AVALANCHE

ROK  PROD. 2004 KOLOR: BIAŁY
.nr rej. BIA02655, VIN 3GNEC12T64G197291, kolor biały     1 [szt.]                     18 360,00                   13 770,00


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl
                                                                                          
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

działka nr 171, 183, 236 o łącznej pow. 25,94 ha
2018-03-12
Renault Megane rok prod. 2005
2018-02-12
2018-02-13
                                OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy...
Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt