rozwiń
Opel Astra 1,4 rok prod. 2003    - Zobacz pełny opis
2017-10-17

                                      OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-10-2017r. o godz. 10:00  w Białymstoku ul. Elewatorska 29 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:  
Lp.           Nazwa ruchomości                              Ilość         Wartość szacunkowa     Cena wywołania
1
SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA-G 1,4 KAT

ROK PROD. 2003 KOLOR: NIEBIESKI - rozbity
.nr rej. BI56200, VIN W0L0TGF3542073302,        1 [szt.]              2 000,00                  1 000,00
 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Pojazdy Ciężarowe    - Zobacz pełny opis
2017-10-24

                                        OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-10-2017r. o godz. 11:00 w Grajewo, ul. Elewatorska 1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:  
Lp.        Nazwa ruchomości                                                          Ilość    Wartość szacunkowa    Cena wywołania
1
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MAN 26.343
ROK PROD. 1996 .nr rej. BI90514, VIN WMAT060200M210954,       1 [szt.]           6 000,00         4 500,00
2
PRZYCZEPA CIĘŻAROWA SCHWARZMULLER PA 3/E

ROK PROD. 1992  .nr rej. BI4760A, VIN 83206, kolor zielony             1 [szt.]           1 000,00           750,00

3
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DAF FA 55.180
ROK PROD.  2001
.nr rej. BI3650C, VIN XLRAE55CE1L227367, kolor czarny                    1 [szt.]            6 000,00        4 500,00

4
PRZYCZEPA CIĘŻAROWA SAM ROK PROD. 1996
.nr rej. BI3095A, VIN BK0200250, kolor brązowy                                1 [szt.]              1 000,00        750,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl
 Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.                                                                                        

rozwiń
Daewoo Motor Polska rok prod. 1998    - Zobacz pełny opis
2017-10-17

                                    OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-10-2017r. o godz. 12:00 w Łapy, ul. Brańska 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.                    Nazwa ruchomości                         Ilość              Wartość szacunkowa           Cena wywołania
1
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DAEWOO MOTOR POLSKA

355417 ROK PROD. 1998  .nr rej. BI72104,

VIN SUL355417W0005381, kolor czerwony             1 [szt.]                     2 000,00                      1 500,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

rozwiń
Telewizor LG 55 cali    - Zobacz pełny opis
2017-10-26

                                     OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że  dniu  26-10-2017r. o godz. 10:00  w lokalu: Kosmaty Borek 33, 16-020 Czarna Białostocka odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp. Nazwa ruchomości                      Ilość      Wartość szacunkowa     Cena wywołania
1
Telewizor LG - 55 cali                    1 [szt.]           1 500,00                     1 125,00
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Mercedes Benz E 220D rok prod. 1998    - Zobacz pełny opis
2017-10-12

                                     OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-10-2017r. o godz. 10:00  w :15-370 Białystok, ul.Gen. Bema Józefa 97 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.                       Nazwa ruchomości             Ilość                  Wartość szacunkowa         Cena wywołania
1
Mercedes-Benz E 220 D rok prod. 1998
.nr rej. BI7769C, VIN WDB2100041A580278  1 [szt.]                            8 800,00                         6 600,00
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
Skoda Octavia rok prod. 1998    - Zobacz pełny opis
2017-10-03

                                    OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-10-2017r. o godz. 10:00  w : 15-156 Białystok, Zgody 11 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.                              Nazwa ruchomości                Ilość      Wartość szacunkowa         Cena wywołania
1
Skoda Octavia 1,8 kat rok prod. 1998
.nr rej. BIA WE97, VIN TMBZZZ1U8W2113839,             1 [szt.]             5 200,00                       3 900,00
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
wyposażenie kafejki    - Zobacz pełny opis
2017-10-18

                                           OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-10-2017r. o godz. 10:00  w CH Atrium Biała ul. Czesława  Miłosza 2, 15-265 Białystok (spotkanie przy wejściu do galerii na górnym parkingu) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:  
Lp.   Nazwa ruchomości        Ilość      Wartość szacunkowa     Cena wywołania
1
Stół wysoki trzyosobowy         1 [szt.]             100,00                         75,00
2
Hoker (stołek barowy)            3 [szt.]               80,00 *                      60,00
3
Stół kwadratowy                   22 [szt.]              120,00 *                    90,00
4
Fotel pomarańczowy              10 [szt.]              80,00 *                     60,00
5
Fotel szary jasny                    46 [szt.]               80,00 *                     60,00
6
Fotel szary ciemny                  46 [szt.]               80,00 *                    60,00
7
Pufa                                      4 [szt.]               40,00 *                   30,00
8
Zabudowa baru                       1 [szt.]               120,00                    90,00
9
Zabudowa ściany za barem        1 [szt.]               220,00                  165,00
10
Szafa przelotowa z blachy

nierdzewnej                             2 [szt.]             100,00 *                  75,00
11
Szafa ubraniowa metalowa

dwudrzwiowa                           2 [szt.]                 300,00 *             225,00
12
Blat z blachy z półką                   1 [szt.]                   60,00                 45,00
13
Zamrażarka Farutex                    1 [szt.]                   100,00                  75,00
14
Mikrofalówka Panasonic               1 [szt.]                    50,00                  37,50
15
Parownica Karcher                      1 [szt.]                      50,00                 37,50
16
Zmywarka                                  1 [szt.]                     100,00                75,00
17
Zlew dwukomorowy                     1 [szt.]                    110,00                 82,50
18
Szafka biurowa                             2 [szt.]                    40,00 *                30,00
19
Komputer bez dysku, zasilacz,

skaner, drukarka, DVD, wzmacniacz   1,00 [zest.]          100,00                  75,00
20
Kamera                                            3 [szt.]               20,00 *               15,00
21
Regał metalowy                                 2 [szt.]                80,00 *              60,00
22
Stół chłodniczy podblatowy

dwudrzwiowy + blat                          1 [szt.]                120,00                90,00
23
Lodówka Ravanson                            1 [szt.]                 150,00             112,50
24
Mikrofalówka Samsung                        1 [szt.]                   50,00              37,50
25
Waga Cas                                         1 [szt.]                 80,00                 60,00
26
Blender Hamilton Beach                      1 [szt.]                 150,00              112,50
27
Szafka z blatem i zlewem

dwukomorowym                                1 [szt.]                   120,00              90,00
28
Szafka dwukomorowa ze zlewem

jednokomorowym                              1 [szt.]                 80,00                  60,00
29
Witryna cukiernicza Stanmar                 1 [szt.]                 800,00               600,00
30
Stanowisko kasowe: komputer + szafka  1 [szt.]                70,00                 52,50
31
Młynek żarnowy do kawy Mazzer            1 [szt.]              450,00                337,50
32
Lodówko-zamrażarka Amica                   1 [szt.]              100,00                 75,00
33
Zamrażarka Libler                                 1 [szt.]              100,00                 75,00
34
Głośnik                                                2 [szt.]               40,00 *              30,00
 
*) cena za sztukę/zestaw

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
                                                                                          

rozwiń
Ford Mondeo rok prod. 1998    - Zobacz pełny opis
2017-09-27

                                              OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-09-2017r. o godz. 10:00  w :Rafałówka 138,  16-060 Zabłudów odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.         Nazwa ruchomości                                             Ilość      Wartość szacunkowa         Cena wywołania
1
SAMOCHÓD OSOBOWY FORD MONDEO

2.0 KAT KOMBI  ROK PROD. 1998 KOLOR: ZIELONY
.nr rej. BIA30575,
VIN WF0NXXGBBNWT57707, kolor zielony
                                                                                      1 [szt.]                1 200,00                    900,00
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)     www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt