rozwiń
odrębna własność lokalu mieszkalnego - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-11-24

                                            OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24-11-2014r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 03 w sali nr XXIII,   odbędzie się druga licytacja  odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 73,00 m2, składającego się z 3 pokoi (w tym 2 pokoje połączone), pokoju połączonego z kuchnią, przedpokoju, łazienki i WC, usytuowanego na I piętrze w budynku V - kondygnacyjym wraz z udziałem w działce nr 1773;  należącego do dłużników: Wiesława Maria Makowska, Zdzisław Makowski
położonego: Białystok, ul.Zagórna 21/24,
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze    [NKW: BI1B/00140253/9]
Suma oszacowania wynosi 213 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     142 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 390,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednieoraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 1378/14 ) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
zabudowana działka nr 628 - Supraśl    - Zobacz pełny opis
2014-11-14

                                        OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-11-2014r. o godz. 13:10 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXVIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. 628 o pow. 988 m2 (w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta) zabudowaną drewnianym, parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 63,20 m2 oraz drewnianym, parterowym budynkiem gospodarczym o pow.użytkowej 30,31 m2,
należącej do dłużnika:Joanna Łasiewicka, Jacek Piotr Łasiewicki
położonej: 16-030 Supraśl, ul.Dolna 13,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00037557/5]

Suma oszacowania wynosi 286 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     191 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 28 650,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 2284/14)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działki nr 1833 i 1834 - Czarna Białostocka    - Zobacz pełny opis
2014-10-27

                                       OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-10-2014r. o godz. 12:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIII,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  składającej się z działek nr geod. 1833, nr geod. 1834, nr geod. 1835 i nr geod. 1836 o łącznej pow. 0,1016ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 206,80 m2, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym z garażem w poziomie parteru;
należącej do dłużnika:Paweł Kunowski
położonej: 16-020 Czarna Białostocka, ul.Gajowa,  
dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00119959/2]
Suma oszacowania wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     216 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 2990/14)    odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
zabudowana działka nr 1072    - Zobacz pełny opis
2014-10-27

                                        OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-10-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. 1072 o pow. 0,0441 ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 200,31 m2, jednorodzinnym, typu "słupek", jednopiętrowym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym, z garażem przylegającym do  ściany piwnic budynku;
należącej do dłużnika: Zdzisława Gosiewska, Emilia Gosiewska, Lidia Maria Gosiewska
położonej: Białystok, ul.Astronautów2,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B00021582/4]
Suma oszacowania wynosi 388 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  291 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 38 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 3149/14)    odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
udział 1/2 w działkach nr 679 i 684 - Sobolewo    - Zobacz pełny opis
2014-10-31

                                          OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31-10-2014r. o godz. 12:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza nr XXVIII, odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1/2 w działkach  gruntowych nr geod.679 o pow. 0,5230 ha oraz nr geod. 684 o pow. 0,4490 ha
należącej do dłużnika:Michał Walczuk
położonej: obręb Sobolewo, gmina Supraśl
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00114478/1]
Cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania.
Nr         Pow.        Cena         Cena oszacowania     Cena     wywołania           Rękojmia
działki     działki     oszacowania     udziału dłużnika 1/2    udziału dłużnika 1/2
679        0,5230ha      80.000,00zł    40.000,00zł        30.000,00zł                4.000,00zł
684        0,4490ha    109.700,00zł    54.850,00zł        41.138,00zł                5.490,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO2752/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
lokal mieszkalny - Czarna Białostocka    - Zobacz pełny opis
2014-11-17

                                                      OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-11-2014r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIII, odbędzie się druga licytacja licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 48,20 m2, składającego się z 2-ch pokoi, pokoju połączonego z kuchnią, przedpokoju, łazienki z WC, usytuowanego na IV piętrze w budynku V kondygnacyjnym
należącego do dłużników: Bogusława Kloza, Wiesław Kloza położonego: 16-020 Czarna Białostocka, ul.Sienkiewicza 10/23,
wpisanego  w  rejestrze  lokali  własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Metalowiec"(Adres spółdzielni: 16-020 Czarna B-Stocka, ul. Torowa 15 ), dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW brak  
Suma oszacowania wynosi 109 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     72 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 1377/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
udział 4/6 w zabudowanej działce - Supraśl    - Zobacz pełny opis
2014-10-31

                                       OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31-10-2014r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXVIII, odbędzie się druga licytacja udziału 4/6 części odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 44,24 m2 składającego się z trzech izb, usytuowanego w drewnianym, parterowym z poddaszem użytkowym budynku zbudowanym w okresie wojennym   wraz z udziałem w gruncie  
należącego do dłużnika: Bogusław Małyszko położonego: 16-030 Supraśl, ul.Piłsudskiego 20/1,
     dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00105937/1].
Suma oszacowania wynosi 49 259,00zł , w tym udział dłużnika 4/6 wynosi  32 839,00zł  
Cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     21 893,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 290,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul.Mickiewicza (Sygn. akt II Co 1163/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt