rozwiń
lokal mieszkalny o pow. 80,10 m2 - Ryboły    - Zobacz pełny opis
2016-12-12

                                        OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-12-2016r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,   odbędzie się druga licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego  składającego się z 6 izb o pow. 80,10 m2 usytuowanego na I piętrze w budynku II kondygnacyjnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą nr 5 i piwnicą nr 1 o łącznej pow. 9,90 m2 należącego do dłużnika:Helena Krystyna Czarnecka
położonego: Ryboły 1/15, gm. Zabłudów
     dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00089393/6]
Suma oszacowania wynosi 49 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     33 034,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 960,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081  
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16.00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2215/16)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
dzialka nr 1560/3, 1560/4 oraz udział w działce nr 1560/5    - Zobacz pełny opis
2016-12-09

                            OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-12-2016r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr geod. 1560/3 o pow. 0,4426 ha, działka nr geod. 1560/4 o pow. 0,4407 ha oraz udziału 1/5 części w działce nr geod. 1560/5 o pow. 0,3057 ha
należącej do dłużnika:Antoni Marek Kulesza
położonej: Karakule, gm. Supraśl
dla których  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00148106/0] - dla działek nr geod. 1560/3 oraz nr geod. 1560/4
o numerze  [NKW: BI1B/00148107/7] - dla działki nr geod. 1560/5

Suma oszacowania działki nr geod. 1560/3  wynosi 128 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     96 675,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 890,00zł.

Działka nr geod. 1560/4 sprzedawana jest łącznie z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr geod.1560/5 stanowiącej drogę dojazdową,
Suma oszacowania działki nr geod. 1560/4 wynosi 139 900,00zł, udział 1/5 części w działce nr geod.1560/5 wynosi 15 780,00zł (w tym wartość służebności  wynosi 1 000,00zł)
Łączna wrtość działki nr geod. 1560/4 wraz z udzialem 1/5 części w działce nr geod. 1560/5
wynosi 155 680,00zł (w tym wartość służebności wynosi  1 000,00zł), zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    116 760,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 570,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
 lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16.00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn. akt II Co 2455/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

 

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt