rozwiń
lokal mieszkalny - Dobrzyniówka    - Zobacz pełny opis
2016-05-27

                                  OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-05-2016r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIX, odbędzie się pierwsza licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC o powierzchni użytkowej 60,50 m2, bez balkonu,  usytuowanego na I piętrze w budynku III  kondygnacyjnym
należącego do: Adrian Patryk Daniłowicz, Justyna Mosiej, Dariusz Daniłowicz, Małgorzata Daniłowicz
położonego: Zabłudów, Dobrzyniówka 67/1,    
 dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00084642/2]
Suma oszacowania wynosi 86 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     65 025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 670,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni robocze przed licytacją na konto komornika :
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 574/16)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
lokal mieszkalny 48,3 m2 - Dobrzyniówka    - Zobacz pełny opis
2016-05-27

                                       OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-05-2016r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XXIX, odbędzie się druga licytacja odrębnej własnosci lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o pow. użytkowej 48,30m2, usytuowanego na parterze w budynku III kondygnacyjnym,
 należącego do dłużnika:Barbara Szawel
położonego: 16-060 Zabłudów, Dobrzyniówka 77/14,
     dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00074968/0]
Suma oszacowania wynosi 94 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     62 670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 .  
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględnianie
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 920/16)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
zabudowana działaka - Hryniewicze    - Zobacz pełny opis
2016-05-23

                              OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2016r. o godz. 10:00  w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. nr geod. 28/10 o pow. 1430 m2, zabudowaną parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym wraz z garażem budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 225 m2 oraz wolnostojącym parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym garażem o pow. użytkowej 50 m2
należącej do dłużników: Robert Zgodziński, Zofia Zgodzińska
położonej: Hryniewicze 26 B, gm. Juchnowiec Kościelny
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00129954/0]
Suma oszacowania wynosi 709 853,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi  473 236,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 000,00zł.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg  
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 4139/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl.

rozwiń
Białystok, ul.Przędzalniana 8    - Zobacz pełny opis
2016-05-09

                                    OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-05-2016r. o godz. 13:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiacej:

-  prawo wieczystego użytkowania częściowo zabudowanej działki nr geod. 337/37 o pow. 0,3388 ha

- prawo wieczystego użytkowania działki nr geod. 337/55 o pow. 0,1446 ha - stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową ,
- prawo wieczystego użytkowania częściowo zabudowanej działki nr geod. 337/56 o pow. 0,1277 ha
- prawo wieczystego użytkowania częściowo zabudowanej działki nr geod. 337/58 o pow. 0,0485 ha
- prawo wieczystego użytkowania częściowo zabudowanej działki nr geod. 337/63 o pow. 0,3248 ha
- prawo wieczystego użytkowania działki  gruntu nr geod. 337/82 o pow. 0,0709 ha oraz własności posadowionego na niej parterowego, niepodpiwniczonego budynku byłej rozdzielni o pow. użytkowej 169,00 m2
położonej: Białystok, ul.Przędzalniana 8, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze księgi wieczystej BI1B/00058363/1
Prawo wieczystego użytkowania ustanowione jest do 05.12.2089r.
Budowle i budynki znajdujące się na działkach nr geod. 337/37, nr geod. 337/56, nr geod. 337/58, nr geod. 337/63 przedstawiają wartość zerową.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  jest Zakład Bawełniarski Spółka Akcyjna w Białymstoku.
 Cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania.

nr działki               pow. działki                cena oszacowania          cena wywołania            rękojmia

nr geod. 337/37       0,3388 ha              409.000,00zł                    306.750,00zł            40.900,00zł   

nr geod. 337/55       0,1446 ha               164.200,00zł                   123.150,00zł            16.420,00zł

nr geod. 337/56       0,1277 ha               165.600,00zł                   124.200,00zł            16.560,00zł

nr geod. 337/58       0,0485 ha                68.600,00zł                      51.450,00zł             6.860,00zł   

nr geod. 337/63       0,3248 ha               381.600,00zł                   286.200,00zł            38.160,00zł

nr geod. 337/82       0,0709 ha               170.000,00zł                   127.500,00zł            17.000,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 4589/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt