rozwiń
lokal mieszkalny - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-05-09

                                       OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-05-2014r. o godz. 12:35 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XXVIII,     odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  o pow. 46,70 m 2 składajęcego z 3 pokoi, kuchni , przedpokoju i łazienki z WC ustuowanego na III piętrze budynku IV kondygnacyjnego .
należącego do dłużników:Arkadiusz Tyniewicki, Halina Juchnicka
położonego: 15-143 Białystok, ul.Pułkowa 9/40,
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW brak  
Suma oszacowania wynosi 133 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     100 425,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 390,00zł.
 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika   komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (IICO 1164/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
udział 1/3 w lokalu mieszkalnym - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-04-29

                               OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-04-2014r. o godz. 13:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr A - 020,   odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/3 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku XI kondygnacyjnego  składającego się z jednego pokoju połączonego z kuchnią , przedpokoju, łazienki z WC o łącznej pow. użytkowej 21,20 m , mieszkanie wyposażone w mały balkon.
należącego do dłużnika:Lech Korsak
położonego: Białystok, ul.Zwycięstwa 27/2,
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW brak  
Suma oszacowania wynosi  89 000,00 zł suma oszacowania udziału 1/3 29 670,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     22 255,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 970,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika   komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (IICO 239/14)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
udział 1/2 w działce nr 717 o pow. 720 m2 - Białystok    - Zobacz pełny opis
2014-04-25

                            OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-04-2014r o godz. 09:45 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XXVIII,     odbędzie się pierwsza licytacja  udziału 1/2 części nieruchomości działki nr 717 o pow. 0,0720 ha w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 117 m 2   dwupiętrowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 355,56 m 2, ogrodzona.
należącej do dłużnika:Andrzej Potocki położonej:  Białystok, ul.K.Wallenroda 18,
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1B/00092111/0]
Suma oszacowania wynosi 471 000,00 suma oszacowania udziału 1/2 wynosi  235 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi     176 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 550,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika   komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 16:00 na dzień przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (IICO 603/14).    odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt